Статут

КУД Завичај има за циљ: Да подстиче организовано окупљање српске деце и омладине у Швајцарскоји неговање аутентичне културне баштине, традиције , обичаја и очување духовног идентитета српског народа.

Чланарине:

Чланарина за пасивне чланове

60.- годишње
 • -
 • -

Чланарина за 1 особу

300.- годишње
 • 1.особа 300.-
 • -

Чланарина за 2 особе

570.- годишње
 • 1. особа 300.-
 • 2. особа (10% попуст) 270.-

Чланарина за 3 особе

810.- годишње
 • 1. особа 300.-
 • 2. особe (10% попуст) 270.-
 • 3. особe (20% попуст) 240.-
 • -
 • -

Чланарина за 4 особe

1020.- годишње
 • 1. особа 300.-
 • 2. особе (10% попуст) 270.-
 • 3. особе (20% попуст) 240.-
 • 4. особe (30% попуст) 210.-
 • -

Чланарина за 5 особa

1230.- годишње
 • 1. особа 300.-
 • 2. особe (10% попуст) 270.-
 • 3. особe (20% попуст) 240.-
 • 4. особe (30% попуст) 210.-
 • 5. особe (30% попуст) 210.-

Пробе:

Дечији ансамбал 8 – 12 година : 18:30-19:30

Quartierzentrum Gutschick, Scheideggstrasse 19, 8400 Winterthur >>

Средњи Ансамбал 12 -16 година: 18:30-19:30

Први Ансамбал преко 16 година: 19:30-22:00

Studentenwohnen Winterthur Mehrzweckraum/Singsaal Untere Briggerstrasse 31 8406 Winterthur

Ансамбал Никад Није касно: 19:30 – 22:00 сати
QGM Mattenbach sala Scheideggstrasse 19, 8400 Winterthur

Старосна граница: 30+

Ансамбал је састављен, углавном од родитеља  деце која су играчи куд-а Завичај Винтертур

Дечији Ансамбал 5 -8 година: 15:00 – 16:00 сати

Дечији Ансамбал 8 – 12 година: 15:00 – 16:30 сати

Средњи Ансамбал 12 -16 година: играчка проба: 16:30 – 18:00 сати / певачка 18:00 -19:00 сати

Први Ансамбал преко 16 година: играчка проба: 18:00 – 20:00 сати / певачка 16:00 – 18:00 сати

Schulhaus Rebwiesen – Töss, Rebwiesenstr. 15 8406 Winterthur >>

Контакт: