Статут

КУД Завичај има за циљ: Да подстиче организовано окупљање српске деце и омладине у Швајцарскоји неговање аутентичне културне баштине, традиције , обичаја и очување духовног идентитета српског народа.

Чланарине:

Чланарина
за пасивне чланове

100.- годишње
 • 1. особа
 • -

Чланарина за 1 особу
”Пилићи” и
”Никад није Касно” Ансамбал

300.- годишње
 • 1. особа
 • -

Чланарина за 1 особу
први, дечији и
омладински Ансамбал

400.- годишње
 • 1. особа
 • -

Чланарина за више чланова породице

 • 1. особа годишња чланарина
 • 2. особe 10% попуст од годишња чланарина
 • 3. особe 20% попуст од годишња чланарина
 • 4. особe 30% попуст од годишња чланарина
 • 5. особe 30% попуст од годишња чланарина

Пробе:

Контакт: