KUD Zavičaj

Vintertur

Folklor

Folklor je uopšteno ime za umetnost koja, u ustaljenim tradicionalnim oblicima, živi u narodu.  Dug razvojni i vekovni put uticao je na prenošenje originalnosti narodnih tvorevina. Ova umetnost prelazila je a prelazi i dalje sa starijih na mlađe. Folklor je znači nasleđe iz prošlosti, ali i temelj budućim pokolenjima.

Narodne igre su jedan od oblika narodnog stvaralaštva.

One su usko vezane za život naroda, za njihovim težnjama i osećanjima i zato održavaju njegov duh i njegova shvatanja koja su zasnovana na duhovnoj i materijalnoj kulturi. Zatim i tolika želja da sav svoj unutrašnji život izraze igrom, pokretom i pesmom.
Scenska primena narodnih igara vezana je za rad sa decom različitih uzrasta u okviru folklornih grupa i sastoji se u izboru odabranog materijala, povezivanje u celine koja treba na najbolji način da predstavi područje, kraj ili selo.

Оro / Коlo

Kolo ili Oro je rasprostranjena narodna igra u igračkoj praksi Srbije. Kolo ili Oro je vitalan oblik tradicionalne kulture. Ono se izvodi sa međusobno povezanim igračima uz držanje za ruke.

Narodne igre zauzimaju i danas vidno mesto u životu velikog dela našeg naroda, mada je nekad njihova uloga bila znatno veća.

Kolo se nalazi na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Isto tako je i UNESKO uvrstio KOLO na svetsku listu nematerijalnog nasleđa.