Istorijat

Kulturno umetničko društvo Zavičaj iz Vintertura je osnovano 01. Marta 2007. god. sa idejom da okupi Srpsku omladinu u dijaspori. U gradu Vinterturu i okolini živi preko pet hiljada Srba. Samim tim se ukazuje prilika da daleko od naše otadžbine nastavimo da negujemo i očuvamo naše kulturno i umetničko nasleđe i bogatstvo narodne igre i pesme.

Našoj deci omugućavamo da uz kućno vaspitanje nauče i naše narodne običaje koje smo i mi od naših starijih generacija nasledili.

Cilj našeg zalaganja jeste da uz pomoć naših stručnih saradnika iz matice, našim najmlađima prikažemo i na najbolji mogući način približimo tradiciju i Srpski jezik radi upoznavanja, negovanja i očuvanja kulturnog nasleđa.