КУД Завичај

Винтертур

Фолклор

Фолклор је уопштено име за уметност која, у устаљеним традиционалним облицима, живи у народу.  Дуг развојни и вековни пут утицао је на преношење оригиналности народних творевина. Ова уметност прелазила је а прелази и даље са старијих на млађе. Фолклор је значи наслеђе из прошлости, али и темељ будућим поколењима.

Народне игре су један од облика народног стваралаштва.

Оне су уско везане за живот народа, за њиховим тежњама и осећањима и зато одржавају његов дух и његова схватања која су заснована на духовној и материјалној култури. Затим и толика жеља да сав свој унутрашњи живот изразе игром, покретом и песмом.

Сценска примена народних игара везана је за рад са децом различитих узраста у оквиру фолклорних група и састоји се у избору одабраног материјала, повезивање у целине која треба на најбољи начин да представи подручје, крај или село.

Оро / Коло

Коло или Оро је распрострањена народна игра у играчкој пракси Србије. Коло или Оро је виталан облик традиционалне културе. Оно се изводи са међусобно повезаним играчима уз држање за руке.

Народне игре заузимају и данас видно место у животу великог дела нашег народа, мада је некад њихова улога била знатно већа.

Коло се налази на листи нематеријалног културног наслеђа Србије. Исто тако је и УНЕСКО уврстио КОЛО на светску листу нематеријалног наслеђа.